Als Ster in bedrijf bieden wij oplossingen voor het bedrijfsleven

Lettergrootte:

17/03/20

Samen Stark tegen verspreiding Corona-virus

17/03/20

Samen Stark tegen verspreiding Corona-virus

Net als iedereen in Nederland en de rest van de wereld, houden we ook bij Stark de ontwikkelingen rond het Coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. De gezondheid van onze medewerkers, gedetacheerden en deelnemers in trajecten heeft uiteraard onze hoogste prioriteit.

Wij zijn en voelen ons verantwoordelijk voor de mensen die bij ons werken. En ook voor de diverse processen die samenhangen met de uitvoering van onze opdracht als leerwerkbedrijf. Daarom maken wij in deze crisistijd dagelijks afwegingen en nemen wij maatwerk-besluiten.

Als leerwerkbedrijf hebben wij een belangrijke maatschappelijke functie als (sociale) werkvoorziening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor velen van hen is Stark meer dan de organisatie waar zij werken. Collega’s zijn vaak het sociale netwerk en in tijden van onzekerheid bieden leidinggevenden en coaches houvast.

Daarnaast zijn wij een operationeel bedrijf met zinvolle opdrachten en waardevolle opdrachtgevers. Wij zijn en voelen ons ook verantwoordelijk voor de continuïteit van de productie. Dat geldt in deze periode in ieder geval voor onze schoonmakers en bijvoorbeeld ook voor de opdracht die wij uitvoeren voor het ministerie van Defensie. Ook de postbezorging door onze afdeling Business Post laten we graag zo min mogelijk vertraging oplopen, omdat onze opdrachtgevers dat vertrouwen in Stark mogen hebben.

Om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening en onze belangrijke functie als maatschappelijke organisatie overeind blijven in deze tijd hebben wij, conform de richtlijnen en adviezen van de overheid, de volgende zaken met elkaar afgesproken:

 • Iedereen met (milde) (verkoudheids)klachten blijft thuis na ziekmelding bij de leidinggevende
 • We zijn met elkaar alert op ziekteverschijnselen en collega’s met (milde) klachten worden preventief naar huis gestuurd
 • Collega’s die tot de risicogroep behoren zijn thuis en/of werken thuis
 • Collega’s die hun werkzaamheden thuis kunnen uitvoeren doen dat, m.u.v. direct leidinggevenden
 • In overleg tussen medewerker en leidinggevende zoeken wij oplossingen voor oppasproblematieken nu de scholen gesloten zijn
 • Bezoek in onze vestiging is momenteel niet toegestaan. Afspraken met externe partijen worden (indien mogelijk) telefonisch afgehandeld
 • Geplande werkoverleggen en vergaderingen vinden niet plaats
 • In het bedrijfsrestaurant vindt geen voedselbereiding plaats
 • De pauzetijden voor medewerkers zijn aangepast, zodat alleen kleine groepen mensen tegelijk pauzeren
 • De schoonmakers voeren extra schoonmaakrondes uit
 • We werken en pauzeren met een minimale afstand van 1,5 meter tussen personen
 • Natuurlijk nemen we de geadviseerde hygiënemaatregelen in acht

Uiteraard kan dit pakket van maatregelen en afspraken n.a.v. nieuwe ontwikkelingen wijzigen. Daarvan houden wij eenieder op de hoogte via onze website en sociale mediakanalen.

In goed overleg met de gemeenten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners doen wij er alles aan deze onzekere periode goed door te komen met elkaar, want samen zijn wij Stark.

Heb je vragen? Wij zijn per mail of telefonisch bereikbaar:
[email protected] of (0528) 294 811