Als Ster in bedrijf bieden wij oplossingen voor het bedrijfsleven

Lettergrootte:

20/05/22

Maai MEI niet

Weelderige begroeiing en her en der kleurrijke (berm)bloemen. Het stuk grond aan de Plesmanstraat waar Stark volgend jaar naartoe verhuist is groen en het gras is lang.

   

En dat is niet omdat de medewerkers van onze afdeling Groenbeheer geen zin hebben in maaien. Integendeel. Wij dragen de #MaaiMeiNiet initiatieven een warm hart toe. Zo laten we de natuur deze maand op plekken waar dat kan haar eigen gang gaan. Hoe meer bloemen er staan, hoe meer nectar er is: goed voor de bijen en andere broodnodige insecten. Natuurlijk kijken we kritisch waar het mogelijk is niet te maaien zonder de verkeersveiligheid uit het oog te verliezen. We zullen komende week langs de randen om die reden wel kleine stroken maaien. We blijven aan de Plesmanstraat, zeker zolang we nog niet aan het bouwen zijn, ons best doen de biodiversiteit te stimuleren.