Als Ster in bedrijf bieden wij oplossingen voor het bedrijfsleven

Lettergrootte:

08/07/22

Jaarverslag Ster(k) Stark 2021

Ster(k) Stark

Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 zijn afgerond. We zijn trots op weer een jaar volop kansen en mogelijkheden in (arbeids)ontwikkeling voor Starkers. 

Stark wordt ieder jaar Starker. “Ster(k) Stark”. Die titel kozen we niet zomaar. Het zegt alles over het afgelopen jaar en waar we bij Stark voor staan en gaan. In 2021 bleven we inzetten op datgene waar we goed in zijn; de ontwikkeling van mensen staat centraal en dat doen we in gezamenlijkheid met de gemeenten en het bedrijfsleven.

De talenten van medewerkers zijn leidend. Zij zijn de sterren die Stark laten stralen. Sterker worden we door onze sterren te motiveren en faciliteren te doen waar ze goed in zijn op plekken waar dat op waarde wordt geschat. En zo staat iedereen steviger in zijn schoenen: de medewerker die doet waar hij gelukkig van wordt, de ondernemer die ziet dat het werk met plezier en motivatie uitgevoerd wordt. Door onze talenten in te zetten bereiken we onze doelen, worden we sterker, dat bedoelen we met Ster(k) Stark.

We zijn ongelofelijk trots op alles wat we al bereikt hebben in de afgelopen drie jaren en kijken uit naar de toekomst, waar, als het aan ons ligt, nog veel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun draai vinden op een mooie werkplek. Maar nu blikken we eerst terug op wat er in 2021 zoal gebeurde. 

Kijk mee naar de belangrijkste onderwerpen uit onze jaarstukken 2021