Als Ster in bedrijf bieden wij oplossingen voor het bedrijfsleven

Lettergrootte:

Diensten voor gemeenten

Sinds de invoering van de Participatiewet ligt de zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volledig bij de gemeenten. Om die rol goed te kunnen uitvoeren zijn specifieke kennis van de doelgroep en bijbehorende regelingen van cruciaal belang. Stark heeft de expertise in huis en kan in meer of mindere mate ondersteunen bij de uitvoering van de taken van de Participatiewet.

 

Iedere gemeente kan Stark inschakelen voor professionele ondersteuning bij het uitvoeren van de Participatiewet. Wij creëren en begeleiden beschut werk en kunnen ook alle administratieve zaken uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verloning WSW en Participatiewet en HR-gerelateerde taken.

Gemeenten kunnen ook gebruik maken van onze faciliteiten op het gebied van trainen en ontwikkelen. In de groep mensen die onder de Participatiewet vallen, zoals statushouders, Wajongers en bijstandsgerechtigden, is bijzonder veel potentieel dat zich momenteel buiten het arbeidsproces bevindt. Stark is de schakel tussen deze mensen en het bedijfsleven. Zoeken naar mogelijkheden en gebruikmaken van netwerken maakt het verschil. Een optimale deelname aan de arbeidsmarkt voor iedereen. Dat is ons doel. Daarom werken wij graag samen met gemeenten of liever nog, ontzorgen wij gemeenten, bij de uitvoering van hun taken in het kader van de participatiewet.

Hierover met ons van gedachten wisselen? Onze accountmanager gaat de uitdaging graag aan. Neem contact op met Stark!

Puur en zonder fratsen. Dat is Stark en dat zijn wij.

Maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 07.30 tot 16.30 uur m.u.v. feestdagen.